Bransjetreff på Sign, Print & Pack

Vi har vært på bransjens største messe og møtested, Sign, Print & Pack-messen på storslåtte X Meeting Point. Vibeke var på plass på standen og har svart på et par spørsmål om årets deltakelse.

Hvorfor Sign, Print & Pack-messen?

Både eksisterende og potensielle medlemmer stiller ut her, og Skilt- og dekorforeningen er samarbeidspartner. Våre medlemmer får gratis standplass og vi opplever dette som en relevant møteplass for både oss og våre bransjekollegaer.

Hvorfor velger vi å være synlig her, og hva er målet med å delta?

I år ønsket vi å fokusere på utdanning, noe som er spesielt relevant etter at Utdanningsdirektoratet kom på banen før sommeren og jobber aktivt med ny læreplan. Det er viktig at dere som medlemmer bidra her – les mer om hvordan.

Faget har også fått nyslått mester i profileringsdesign, Randi Helene Haugrim, noe vi selvfølgelig er veldig stolte av. Du kan se filmen av henne her. Denne utdanningen kan man ta på deltid, ved siden av at du står i jobb, og arrangeres av Folkeuniversitetet. Les mer om utdanningen her.

Hva synes vi om årets messe?

Messen avholdes hvert annet år, og vi har vært med på alle sammen. Nytt i år er at også emballasjemarkedet, herunder f.eks. matvareemballasje, medisinforpakning eller transportemballasje, er tatt med under paraplyen, og messen er dermed dobbelt så stor som forrige. Ny teknologi og raske maskiner kan vel også nevnes som noe av det som er spennende i år. Selve standen vår er mye synligere, med bedre plassering, filmsnutter på veggen og foliert bil i sentrum, opplever vi også økt oppmerksomhet. I tråd med å sette fokus på utdanning satte vi opp en quiz med spørsmål direkte relatert til temaet, og premien, en elsykkel, også godt synlig på standen. Vi fikk ca 20 svar på quizen, og vinneren er annonsert på Facebook og LinkedIn.

Hvilke spørsmål får dere mest av?

Det er mange aktive bransjeaktører som ønsker informasjon om hvordan de kan ta svenne- og mesterbrevet, og det er vi veldig glad for! Når de erfarne utøverne ser nytten av å ha kompetansebevis, så tilfører vi faget et veldig nødvendig løft. Bedrifter vil også gjerne ha tak i kandidater med kompetansebevis, og vi gjør det vi kan for å videreformidle dette på vegne av våre medlemmer.

Det er dessuten stor interesse for den foreslåtte sammenslåingen med Fespa. Det synes for de fleste at vi står sterkere sammen enn hver for oss, og at Fespa også har fokus på utdanning innebærer mange sammenfallende ønsker om videre retning. Les mer om SDF og Fespa her.

Tusen takk til alle som har bidratt, og alle som har vært innom standen!

Bli med å utvikle læreplanen til våre lærlinger!

Ønsker du å påvirke fag og tema i utdanningen, og legge det gode grunnlaget for å få inn lærlinger som er bedre rustet enn i dag? Nå har du muligheten!

Utdanningsdirektoratet har fått i oppdrag av Kunnskapsdepartementet (KD) å gjennomføre endringene i tilbudsstrukturen på yrkesfaglige utdanningsprogram. Dette innebærer blant annet å oppdatere innholdet i dagens læreplaner og utvikle læreplaner for nye fag. Vi er derfor invitert med i en arbeidsgruppe for linjen vi ligger under på VGS (Interiør og utstillingsdesign).

Denne gruppen skal vurdere hvordan linjen fungerer og ivaretar vårt fag – viktig arbeid, med andre ord!

Robert Gabrielsen, som er prøvenemndsmedlem i Akershus, har tatt på seg ansvaret for å representere vår bransje så langt, men nå trenger han deres bidrag. Emil Keiseraas fra NTNU stiller i ny arbeidsgruppe, men vi som er aktive i bransjen må også med! Dette er en gylden mulighet, og vi trenger to engasjerte personer til.

Læreplanarbeidet skal følge gjeldende avtaler og retningslinjer, inkludert nye retningslinjene for utforming av læreplaner for fag.

Utdanningsdirektoratet utarbeider et mandat til hver læreplangruppe som bygger på oppdraget om sentralt innhold i lærefagene/yrkeskompetansefagene, og eksempler knyttet til innholdet i retningslinjene for utforming av læreplaner, eventuelle andre føringer fra de faglige rådene og målene for arbeidet med læreplanene.

Målet med de nye læreplanene er at de skal:

• være fremtidsrettet og relevante for elever, lærlinger og for arbeidslivets behov
• ivareta innholdet i overordnet del av læreplanverket
• være et godt arbeidsverktøy for både skoler og arbeidsliv
• digitaliseres for å bli mer brukervennlige
• legge til rette for tydelig progresjon mellom Vg1, Vg2 og Vg3
• legge til rette for lokal tilpasning og handlingsrom
• sikre sammenheng i læreplanverket for grunnopplæringen.

Interessert? Les mer her eller ta kontakt med oss på post@sdforeningen.no

 

Innkalling til Generalforsamling 2017

Vi ønsker å kalle inn til Generalforsamling på Lysebu den 24.-25. mars 2017.

I samsvar med vedtektenes §9, innkaller styret med dette samtlige medlemmer til SDF’s 18. ordinære generalforsamling på Lysebu i Oslo kl 16:00 fredag 24. mars 2017.

Vi oppfordrer sterkt medlemmene til å komme med forslag til styreleder, styremedlem og revisor.

For mer informasjon, se her.

For påmelding, se her.

Utdanning og ryddighet

Skilt- og dekorforeningen i Norge har i mange år arbeidet for at skilt- og dekor skal bli et fag. Det har de klart gjennom ti års innsats. I dag tar ansatte i bransjen fagbrev og har nå nylig fått muligheten til å ta mesterbrev. Les mer

Generasjonsskifte i AS Skiltforum

Den tradisjonsrike Kolbotn-bedriften AS Skiltforum har i dag fått ny daglig leder. Vibeke Lie tar over roret etter faren Trond Lie, som startet Skiltforum i 1982.

Vibeke har utdannelse innen økonomi og ledelse, og mange års erfaring fra ulike bransjer. Hun tar over en bedrift som har vært gjennom en del omstillinger, og er inne i en periode med god vekst og spennende utfordringer fremover. Skiltforum fremstår i dag som et kreativt og velfungerende team hun har stor tillit til.

Trond, som nestor i bransjen, fortsetter i Skiltforum som kreativ medarbeider og relasjonsbygger, om enn i noe «langsommere tempo» enn før. Trond har stor tro på fremtiden for Skiltforum, og vil være en viktig medarbeider og støttespiller for Skiltforums nye daglige leder og medarbeidere.

 

 

Video-prosjekt: Hvorfor bli profileringsdesigner?

SD-foreningen ønsker å lage en videopresentasjon som fremmer bransjen og utdanningsløpet til bruk ovenfor ulike målgrupper – og vi trenger din hjelp!

Bidra til å fremme bransjen som sponsor!

SD-foreningen ønsker å lage en video som fremmer bransjen og utdanningsløpet. Vi har idag en ppt-presentasjon som sendes ut til dette formålet, men den begynner å bli gammel og utdatert og vi ønsker vi å fornye vårt budskap til bruk ovenfor ulike målgrupper, som:
  • lærere
  • elever
  • rådgivere
  • fagopplæringskontorer
  • myndigheter av ulike slag – f.eks. i forbindelse med sentralgodkjenning,
  • andre faggrupper som arkitekter, designere osv og deres intresseorganisasjoner
  • andre som er relevant å presentere bransjen og utdanningen for
  • egne kanaler som nettside, sosiale medier etc

Sponsorpakker:

Vi ønsker å gjøre dette prosjektet på vegne av hele bransjen, men foreningen har ikke budsjett til å stå for utviklingskostnaden. Vi ber derfor om bidrag fra bransjen for å gjennomføre dette. Alle som bidrar får logo godt synlig på slutten av videoen.
Leverandører:
Hovedsponsor: 1/1 side: kr 8.000
Samarbeidspartner: 1/4 side: kr 5.000
Øvrige medlemmer:
Samarbeidspartner: 1/4 side: kr 4.000
Bidragsyter: 1/8 side: kr 2.000
Alle bidrag mottas med stor takk, store og små!!
Send en epost med hvilket beløp du ønsker å bidra med, til hanne@markedssjefene.no innen 15. juni.

Video som budskapsformidler

Kombinasjonen av lyd, bilde og bevegelse er et av de sterkeste virkemidlene vi har når et budskap skal formidles. Moderne formidling med film og levende bilder handler mye om å fortelle historien på en måte som vekker interesse og forståelse. Video kan også deles enkelt i e-post-lenker, i nyhetsbrev og i sosiale medier. Slik legger vi til rette for at folk kan se budskapet når og hvor som helst med mobiltelefon og nettbrett.

På forhånd,

tusen takk for bidraget!

 

Profil Grafisk 20 år

Vi gratulerer Profil Grafisk med 20-års jubileum! Tilbake i 1996 var Dekorhuset AS en realitet, og grunnsteinen i det som har hatt navnene Skiltmakeriet, Profilhuset, Profilhuset Skilt, Profilhuset Grafisk og til slutt i 2016 Profil Grafisk ble lagt. En ny epoke er startet: Profilhuset Grafisk er blitt til Profil Grafisk, 1 person har blitt til 11 og sortimentet har utvidet seg til å omfatte det meste innen grafisk produksjon hvorav mesteparten produseres i eget hus og til resten blir det benyttet gode samarbeidspartnere.

«Vår utfordring er kanskje at det er vrient å forklare alt vi gjør. Noen kunder tror vi er 11 ansatte som alle lager postkasseskilt, mens andre tror vi kun gjør bildedekor. Vi har som mål å kunne serve både små og store kunder med deres behov, og er langt på vei med å etablere bredden vår i markedet, men samtidig blir det litt meningsløst å sende ut en Dm hvor det står «Vi gjør ÆLT!» på også». Sosiale Medier og spesielt Facebook er i midlertid blitt en god markedsføringskanal for bedriften. Her publiserer de jevnlig jobber de gjør, og respons og følgere øker jevnt, » uttaler daglig leder Terje Hensvold.

22.april ble andre del av et jubileumsår som skal inneholde flere markeringer avholdt. Profil Grafisk inviterte til faglunch, og 50 av bedriftens største kunder kom for å mingle, spise enkel håndmat, få omvisning på huset og presentasjon av nytt navn og grafisk profil. Bedriften hadde for anledningen også leid inn foredragsholderen Vanja Konradsen, som holdt et inspirerende foredrag med den tankevekkende tittelen «Hva gjør vi for ikke å dø i dvale». Konradsen kom inn på viktigheten av fleksibilitet og omstilling fra daglig leder til produksjonsmedarbeider. Ved flere anledninger trakk hun frem Profil Grafisk som et godt eksempel, noe som må bety at noe riktig kan ha bli gjort i løpet av en 20-årsperiode. Etter faglunchen uttalte kreativ leder Per-Erik Beck Bjørnback at «Det er noe helt eget å gjennomføre en navn- og profilendring for eget firma. Vi som fagfolk må jo kunne det, og alt vi viktiggjør for våre kunder må være så til de grader på plass. Jeg synes vi rodde dette godt i land, og jeg er utrolig stolt av hvordan vi nå fremstår og av alle de lovordene kundene i dag har kommet med».

 

Profil grafisk 20 år

SDF på Facebook

 

Skilt- og dekorforeningen er på Facebook! Vi ønsker å bruke denne kanalen aktivt for å få en tettere dialog i det daglige med medlemmer og bransje forøvrig.

Her vil vi legge ut info om foreningen, bransjen, events og annet nytt.

Facebook-create

Følg oss gjerne – og husk å tipse dine bransjekolleger om oss 🙂