Velkommen til Årskonferanse 22.-23. mars 2019!

SD Foreningen og Fespa Norge ønsker velkommen til årskonferanse på Losby Gods 22. – 23. mars.
Det faglige programmet er klart og vi ser frem til inspirerende foredrag, gode og fruktbare sesjoner og ikke minst kåring av Gullskiltet 2019. Her er det mye å glede seg til!

Men aller viktigst i år er generalforsamlingen, der skal vi stemme over fusjonen mellom SDF og Fespa Norge!

Per Henrik Stenstrøm skal stå for årskonferansens foredrag. Han er kanskje kjent for mange fra både radio, TV og magasiner, men så er han altså også en svært anerkjent foredragsholder.
Vi får også besøk av Knut Anders Sørum og hans trio – og det blir garantert vel verdt turen bare det!

Det er bare å glede seg!

Les mer

Oppsummering av årskonferansen og generalforsamling!

20.-21.april hadde vi i styret, gleden av å invitere til årskonferansen og generalforsamling på vakre Losby Gods. Her hadde vi to dager fylt med spennende og faglig seminarer, vi fikk valgt nye medlemmer til styret og toppet det hele med en hyggelig kveld med nydelig mat, godt selskap og god underholdning. Her har vi laget en liten oppsummering av årets konferanse og generalforsamling!

Anna Kirah
Dagens første post, og en skikkelig kick-off, var foredraget til Anna Kirah.
Hun er designantropolog med bakgrunn blant annet fra Boeing og Microsoft. Der har hun gjennom sine kvalitative forskningsmetoder bidratt til å utvikle funksjonelle og brukervennlige produkter, basert på ekte menneskers behov!
Hun kaller det en menneskesentrisk tilnærming til innovasjon, at de beste tjenestene og produktene utvikles i miljøer der man samhandler med og lytter til folk – både kunder og kolleger.
Annas enorme engasjement i budskapet kunne ikke unngå å smitte forsamlingen, og med like deler utfordrende og sjarmerende tilnærming til oss i salen, ble dette en virkelig pang-start på dagen!

    

Peter Ollén – Sign&Print
Neste sekvens var en presentasjon av årets Sign & Print-messe som går av stabelen i september. Som alltid tilbys foreningens medlemmer gratis standplass, 3 eller 9 m2.
Han kunne fortelle noe om de trendene som beveger seg i det internasjonale print-markedet, der hovedpunktene er «Very Fast Machines», en overgang fra produksjon på plast til tekstil, og ikke minst emballasje som et produktområde i stor vekst. Faktisk har årets messe fått navnet Sign, Print & Pack, på bakgrunn av fokuset på emballasje.

SDF og Fespa
Etter en praktfull lunsj var det over på dagens mest spennende programpost: SDF + Fespa = sant?
Styret hadde i forkant sendt ut en spørreundersøkelse til medlemmene, hvis resultater viste at majoriteten er nøytrale eller positive til en sammenslåing. Det eneste punktet der svarene delte seg nærmest 50/50 var vedrørende navnet den eventuelle nye foreningen skal ha. Fra sentralt hold i Fespa internasjonalt er det et krav om at foreningen heter Fespa, hvis man skal ha tilgang på de ressursene som Fespa tilbyr.

Fespa Norge stilte med leder Bjørn Johannesen og nestleder Leif Vigdel. Deres egen generalforsamling en måned tidligere, hadde enstemmig stemt for å jobbe videre mot en sammenslåing med SDF. De kunne fortelle at Fespa, som internasjonal organisasjon, i stadig økende grad fokuserer på skilt og skiltproduksjon som arbeidsområde. Gjennom deres redegjørelser ble det etter hvert klart at de to norske foreningene har svært sammenfallende interesser.

Peter Ollén, fra AGI/Sign&Print var også til stede. Han jobber tett med Fespa i forbindelse med messer, og kjenner de nordiske foreningene godt. Han kunne fortelle at det er ulike konstellasjoner; i noen land har skiltforeningen og Fespa valgt å gå sammen, med hell. Andre steder er foreningene steile konkurrenter. Noen har aldri hatt mer enn én felles, grafisk forening.

Diskusjonen på årsmøtet avdekket at mange av SDFs medlemmer har et godt og nært forhold til Fespa, eller da særlig den gamle Serigrafiforeningen. Tatt i betraktning forskjellene i antall medlemmer i de to norske foreningene, Fespas generelle fokus også på skilt, og at en norsk forening står fritt til å jobbe med de saker som opptar dem, synes det for de fleste som at både SDF og Fespa vil stå sterkere sammen enn hver for oss.

Diskusjonens konklusjon: En forutsetning for at styrene skal kunne jobbe videre med detaljene rundt en eventuell sammenslåing, syntes derfor å være at SDFs generalforsamling stemte for at den nye foreningen kan hete Fespa.

    

Generalforsamling
Denne forløp som normalt relativt udramatisk og raskt – med unntak av en feil i budsjettet.
Valgresultatene endte som følger:
Stein Ove Hansen (Informativ) ble gjenvalgt som styremedlem for en ny 2-års periode.
Jørn Stavdal (Datadekor) ble valgt til årets revisor.
Tore Åserud (Schneidler) ble valgt inn i valgkomiteen.
Leif Abrahamsen ble gjenvalgt som tvistenemndsmedlem.

Det ble, som forespeilet, fremmet benkeforslag om en avstemming vedrørende Fespasammenslåingen, med utgangspunkt i foreningens nye navn.
Generalforsamlingen ble bedt om å stemme over følgende:
En ny forening, etter en potensiell sammenslåing med Fespa, vil ha navnet Fespa.
Forslaget fikk flertall 12 mot 2 stemmer, og generalforsamlingen ga med det styret mandat til å jobbe videre med Fespa i retning av en fusjon.
En endelig beslutning om fusjon vil først kunne fattes på en ny generalforsamling, som avholdes når styrene har hatt anledning til å utarbeide detaljer, forslag til nye vedtekter osv.

Årsmøtets høydepunkt, festmiddagen, hadde høyere glam-faktor enn på lenge, med flere konsertopplevelser og prisutdeling.
Under aperitiffen ble selskapet servert visesang av Jarle Aabø og den fantastiske unge gitaristen Magnus Berg.
Høytidsstemningen ble maksimal under den første årlige utdelingen av «Gullskiltet».
Årets vinner ble Reidar Eidskrem i Eidskrem Reklame AS, som hadde laget et nydelig skilt i glass med bladgull, på oppdrag fra Aalesund Skipperforening.
Den ultimate avslutningen stod supergruppa Hollywood for, bestående av Billie Van, Jonas Alaska og Mikhael Paskalev.

Takk til alle som bidro til en utrolig flott dag og kveld!

Innkalling til Generalforsamling 2018

I samsvar med vedtektenes §9, innkaller styret med dette samtlige medlemmer til SDF’s 19. ordinære generalforsamling på Losby Gods kl. 16:00 fredag 20. april 2018.

Se hele innkallelsen her

Ikke meldt deg på Årskonferansen 2018 enda?  Se info og meld deg på her!

Spørreundersøkelse ang. sammenslåingen av SDF og FESPA

I anledning Årskonferansen 20. – 21. april og foreningens framtid, skal vi ha en diskusjon på konferansen ang. sammenslåingen av SDF og FESPA.

Vi ønsker å ha et godt grunnlag før diskusjonen og hadde i den anledning satt pris på om du kunne svart på en undersøkelse. Undersøkelsen vil ta mellom 2-5 minutter.

Ta undersøkelsen her

Ikke meldt deg på Årskonferansen 2018 enda?  Se info og meld deg på her!

Velkommen til Årskonferanse 20. – 21. april!

SD Foreningen ønsker velkommen til Årskonferanse på Losby Gods 20. – 21. april.
Det faglige programmet er klart, og vi ser frem til gode og fruktbare sesjoner om miljø, foreningens fremtid, Sign & Print 2018, FESPA og ikke minst kåring av Gullskiltet 2018. Her er det mye å glede seg til!

Den spennende foredragsholderen Anna Kirah gir oss en knallstart på konferansen, og utfordrer oss på innovasjon, teknologi og organisasjon. Anna har fått strålende tilbakemeldinger på tidligere foredrag – her er noen av dem:
  • «Anna er den fødte foredragsholder. Herlig inspirerende fra begynnelse til slutt. Jeg har fortalt alle rundt meg hvor bra dette var. Hadde godfølelsen i meg resten av dagen!»
  • «Lenge siden jeg har vært på et foredrag som gir meg så mye!! Kjempebra!!!»
  • «Veldig inspirerende og en stor tankevekker.»

Årets underholdning er også i en klasse for seg:

Gled deg til en unik konsertopplevelse!

Les mer