Bransjetreff på Sign, Print & Pack

Vi har vært på bransjens største messe og møtested, Sign, Print & Pack-messen på storslåtte X Meeting Point. Vibeke var på plass på standen og har svart på et par spørsmål om årets deltakelse.

Hvorfor Sign, Print & Pack-messen?

Både eksisterende og potensielle medlemmer stiller ut her, og Skilt- og dekorforeningen er samarbeidspartner. Våre medlemmer får gratis standplass og vi opplever dette som en relevant møteplass for både oss og våre bransjekollegaer.

Hvorfor velger vi å være synlig her, og hva er målet med å delta?

I år ønsket vi å fokusere på utdanning, noe som er spesielt relevant etter at Utdanningsdirektoratet kom på banen før sommeren og jobber aktivt med ny læreplan. Det er viktig at dere som medlemmer bidra her – les mer om hvordan.

Faget har også fått nyslått mester i profileringsdesign, Randi Helene Haugrim, noe vi selvfølgelig er veldig stolte av. Du kan se filmen av henne her. Denne utdanningen kan man ta på deltid, ved siden av at du står i jobb, og arrangeres av Folkeuniversitetet. Les mer om utdanningen her.

Hva synes vi om årets messe?

Messen avholdes hvert annet år, og vi har vært med på alle sammen. Nytt i år er at også emballasjemarkedet, herunder f.eks. matvareemballasje, medisinforpakning eller transportemballasje, er tatt med under paraplyen, og messen er dermed dobbelt så stor som forrige. Ny teknologi og raske maskiner kan vel også nevnes som noe av det som er spennende i år. Selve standen vår er mye synligere, med bedre plassering, filmsnutter på veggen og foliert bil i sentrum, opplever vi også økt oppmerksomhet. I tråd med å sette fokus på utdanning satte vi opp en quiz med spørsmål direkte relatert til temaet, og premien, en elsykkel, også godt synlig på standen. Vi fikk ca 20 svar på quizen, og vinneren er annonsert på Facebook og LinkedIn.

Hvilke spørsmål får dere mest av?

Det er mange aktive bransjeaktører som ønsker informasjon om hvordan de kan ta svenne- og mesterbrevet, og det er vi veldig glad for! Når de erfarne utøverne ser nytten av å ha kompetansebevis, så tilfører vi faget et veldig nødvendig løft. Bedrifter vil også gjerne ha tak i kandidater med kompetansebevis, og vi gjør det vi kan for å videreformidle dette på vegne av våre medlemmer.

Det er dessuten stor interesse for den foreslåtte sammenslåingen med Fespa. Det synes for de fleste at vi står sterkere sammen enn hver for oss, og at Fespa også har fokus på utdanning innebærer mange sammenfallende ønsker om videre retning. Les mer om SDF og Fespa her.

Tusen takk til alle som har bidratt, og alle som har vært innom standen!

Bli med å utvikle læreplanen til våre lærlinger!

Ønsker du å påvirke fag og tema i utdanningen, og legge det gode grunnlaget for å få inn lærlinger som er bedre rustet enn i dag? Nå har du muligheten!

Utdanningsdirektoratet har fått i oppdrag av Kunnskapsdepartementet (KD) å gjennomføre endringene i tilbudsstrukturen på yrkesfaglige utdanningsprogram. Dette innebærer blant annet å oppdatere innholdet i dagens læreplaner og utvikle læreplaner for nye fag. Vi er derfor invitert med i en arbeidsgruppe for linjen vi ligger under på VGS (Interiør og utstillingsdesign).

Denne gruppen skal vurdere hvordan linjen fungerer og ivaretar vårt fag – viktig arbeid, med andre ord!

Robert Gabrielsen, som er prøvenemndsmedlem i Akershus, har tatt på seg ansvaret for å representere vår bransje så langt, men nå trenger han deres bidrag. Emil Keiseraas fra NTNU stiller i ny arbeidsgruppe, men vi som er aktive i bransjen må også med! Dette er en gylden mulighet, og vi trenger to engasjerte personer til.

Læreplanarbeidet skal følge gjeldende avtaler og retningslinjer, inkludert nye retningslinjene for utforming av læreplaner for fag.

Utdanningsdirektoratet utarbeider et mandat til hver læreplangruppe som bygger på oppdraget om sentralt innhold i lærefagene/yrkeskompetansefagene, og eksempler knyttet til innholdet i retningslinjene for utforming av læreplaner, eventuelle andre føringer fra de faglige rådene og målene for arbeidet med læreplanene.

Målet med de nye læreplanene er at de skal:

• være fremtidsrettet og relevante for elever, lærlinger og for arbeidslivets behov
• ivareta innholdet i overordnet del av læreplanverket
• være et godt arbeidsverktøy for både skoler og arbeidsliv
• digitaliseres for å bli mer brukervennlige
• legge til rette for tydelig progresjon mellom Vg1, Vg2 og Vg3
• legge til rette for lokal tilpasning og handlingsrom
• sikre sammenheng i læreplanverket for grunnopplæringen.

Interessert? Les mer her eller ta kontakt med oss på post@sdforeningen.no

 

Fra svennebrev til mesterbrev!

Skilt og dekorbransjen er preget av mange små selskaper og mindre aktører, noen mer dyktige enn andre. Vi ser og opplever varierende kunnskap og vi vet at for å vinne og ikke minst bevare våre kunder må vi være de beste. Derfor har vi i Skilt og dekorforeningen lenge arbeidet med å få etablert offentlig utdanning innenfor skilt og dekorbransjen. Vi har tatt en prat med Randi som har gått fra svennebrev til mesterbrev i profileringsdesign. 

Først og fremst, hva er profileringsdesign?
Tittelen «Profileringsdesigner» er en samlebetegnelse for oss som jobber med skilt og dekor – det vil si Folie, silketrykk, design, fres, print, isopor og montering.

Fordi jeg jobber i en såpass stor bedrift har jeg spesialisert meg på å jobbe med folie. I mindre bedrifter jobber som regel profileringsdesignere med det aller meste, inklusive mer grafiske tjenester som for eksempel å designe logo.

Hvorfor valgte du å ta mesterbrev i profileringsdesign?
Siden jeg ikke har studiekompetanse og ikke var så interessert i mange år på skolebenken så jeg etter noe som kunne ta meg et neste steg i karrieren. Jeg har jo svennebrev i profileringsdesign, så dette var et naturlig neste steg for meg.

Det var egentlig litt tilfeldig at jeg endte opp med å ta mesterbrev i profileringsdesign. Jeg ble tipset av sjefen min som er medlem av Skilt og Dekor foreningen om at det var et nytt studieløp på gang. Det viste seg at hun hadde rett og at det skulle lages et løp for mesterbrev, så da søkte jeg på det og fikk studieplass. Jeg er faktisk den første som har tatt hele utdanningsløpet fra svennebrev til mesterbrev og jeg synes det er litt gøy å ha gjort noe ingen andre har gjort før.

Fortell litt om hvordan utdanningsløpet er bygget opp?
Før man kan begynne må man ha tatt svennebrev, eller ha jobbet i seks år. Du må også ha minimum to års praksis etter endt svennebrev.

Første år består av bedriftsledelse i klasseromsundervisning som avholdes en kveld i uken. I det første året samles folk fra forskjellige retninger (f.eks. frisører, rørleggere, tømrer) som holder på å ta mesterbrev. Dette året er grunnleggende for alle fagene. Man lærer alt fra hvordan en bedrift er bygget opp til økonomi, lover og regler, og hvordan man regner ut og forstår Totlands regneark.

Det andre året er et nettstudie som tar for seg fagligledelse. Fordelen med nettstudie er at du selv velger når du starter og avslutter. Det er ikke noe eksamen, men man har lekser underveis hvor minst 75 prosent må bestås. I tillegg må det skrives en mesteroppgave som også må bestås, denne får man karakter på. Du velger selv tema for oppgaven, men målet er at du skal ta for deg en business case. Mitt prosjekt gikk ut på å produktifisere og selge ledlys og legge frem alle stadier man må igjennom fra idé til den dagen man kan begynne å selge produktet. Studiet går under ledelse, markedsføring og økonomi og mesteroppgaven skal reflektere det man har lært innen disse kategoriene.

Du må bestå begge årene med karakter D (3) eller bedre for å kunne søke videre om må få mestertittelen. 

Hva kan du bruke utdanningen til?
Det mulig å bruke utdanningen til andre ting enn kun profileringsdesign. Jeg har lært hvordan det er å drive en bedrift og det vil være mulig å gå mer mot bedriftsledelse på sikt dersom jeg ønsker det.

Hvordan har det vært å få seg jobb som profileringsdesigner?
Det var ganske vanskelig å få seg lærlingplass i 2011 fordi da hadde profileringsdesign kun eksistert i få år. Men siden den tid har det blitt flere jobber så det har nok endret seg fra da jeg var ute og søkte etter jobb. Jeg trives så godt i selskapet jeg har vært i etter jeg jeg fikk lærlingplass der at jeg har valgt å fortsette å jobbe der nå som jeg har mesterbrev. Jeg gleder meg til å fortsette å utvikle meg der og se hva slags muligheter som åpner seg fremover.

Hva var det beste med å ta denne utdanningen?
At jeg har lært og vokst så utrolig mye. Jeg ser nå det større bildet av hvordan det er å drive en bedrift og har nok mer forståelse for viktigheten av de forskjellige rollene i bedriften. Nå er det ikke like kjedelig å ta fatt på oppgavene som ikke er favorittene fordi jeg ser helheten og viktigheten av alle oppgavene.

Hva har du lært underveis?
Jeg tror det jeg har lært mest om er hvordan man drifter en bedrift og opprettholder lønnsomheten. I tillegg har jeg lært mye om lover og regler så jeg føler meg bedre rustet til å være både arbeidstaker og arbeidsgiver i fremtiden. Jeg føler meg også mye sterkere faglig og kommer nok til å ha enda litt bedre selvtillit i møte med kollegaer og kunder fremover.

Vil du anbefale andre å ta mesterbrev?
Helt klart! Har man muligheten så synes jeg man skal kjøre på. Mange bedrifter støtter sine ansatte dersom de ønsker å ta videreutdanning så jeg anbefaler å snakke med sjefen din og høre om bedriftens økonomiske støtteordninger.

Lyst til å vite mer om svennebrev i profileringsdesign? Les mer om utdanningen her!

God jul fra styret

 

 Styret har hatt sitt siste møte i 2017, og viktigst på agendaen var årsmøtet i 2018.

Dato for årsmøtet er 20. april 2018, med overnatting for dem som ønsker det. Vi samles nok en gang på Losby Gods, og gleder oss til å nyte godt av deres gode service og ikke minst mat! Endelig tidsplan er ikke helt klar, men vi begynner å få et program på plass. Her er noe av det vi har på planen – gled deg til mer info og detaljer rett over nyttår!

 

Dagens (sannsynligvis) første happening er et møte med den velkjente astrofysikeren Eirik Newth. Vi har valgt å invitere ham på grunn av hans svært engasjerte tilnærming til teknologi, tegn i tiden, framtida, økonomi i et større perspektiv og for oss kanskje aller viktigst: Klima og miljø.

«Etter 2000 har stadig mer av Newths tid gått med til å tenke på og arbeide med fremtiden som tema. Han foreleser og skriver om fremtidens utfordringer og muligheter for et bredt publikum (fra Statoil og Forsvaret til skoleklasser og eldresentre). For øyeblikket deler han hus med to roboter, synes i bunn og grunn at det er én for lite, og drømmer om et dronefly.» (newth.net)

Newth er ingen typisk motivasjonstaler. Han sier ting akkurat som det er, med bakgrunn i sitt helt enorme perspektiv (fra universet, faktisk!), og lar det være opp til hver enkelt å behandle realiteten enten som en dom eller en utfordring. Vi er klare for det siste!

 

Videre kommer vi til å bruke en del tid på å redegjøre for samtaler styret har hatt med Fespa, der vi nok en gang er blitt invitert til å diskutere en framtidig sammenslåing. Denne diskusjonen skal dere også være med på, for det er dere som bestemmer hva vi skal være!

Vi vet at dette temaet er blitt behandlet av medlemmene tidligere, og at det jevnt over var en positiv holdning til dette. Styrene i begge foreninger ser at våre respektive utfordringer ikke har blitt mindre siden den gang, samtidig som markedene til medlemsbedriften i stadig større grad blir til ett. Stort sett alle våre medlemmer driver både med print og skilt, og mange Fespa-medlemmer har opprettet skiltavdelinger. Mange er jo allerede medlemmer i begge foreninger!

Hvis du ønsker et lite innblikk i hva Fespa er opptatt av, eller ønsker å vite om vi er opptatt av, kan du gå inn på denne spørreundersøkelsen. Det anbefales å ta en titt: FespaCensus2018

 

Vi skal selvsagt også ha den storstilte kåringen av Gullskiltet 2017! Det er fortsatt mulig å sende inn bidrag – juryen ønsker seg enkelt og greit bilder av en eller flere kule, annerledes, spennende og/eller krevende jobber dere har hatt i året som har gått. Svarfrist er utgangen av mars 2018, og bidraget sendes til gullskiltet@sdforeningen.no

I tillegg til all verdens heder og ære kan du bli den stolte innehaver av en «pokal», utviklet og designet spesielt for formålet!

 

Til slutt har vi en aldri så liten konfekt…

Som underholdning på kvelden har vi vært så utrolig heldig å få med oss supertrioen Billie Van, Michael Paskalev og Jonas Alaska!

Vi mente det da vi sa at du ikke vil gå glipp av denne festen!!

Det blir naturligvis også generalforsamling på ettermiddagen den 20. Alle dokumenter til dette følger snarest.

Vi håper inderlig at vi har klart å vekke interessen deres, og håper å se så mange som overhodet mulig på årsmøtet. Det er DERE som er Skilt- og Dekorforeningen, og deres tilstedeværelse og ikke minst stemme er avgjørende!

Til slutt gjenstår det bare for oss å si tusen takk for tilliten i 2017! Vi ønsker dere alle en riktig god jul, en fredelig nyttårsfeiring, og et fruktbart og lønnsomt 2018!

 

Med stor hilsen fra styret – Anne-Lise, Stein Ove, Jarle og Vibeke.

Vellykket miljøekskursjon til ROAF Miljøpark

19. oktober var vi på omvisning til RoAF Miljøpark på Skedsmo. Her ble vi møtt av den utrolig engasjerte og kunnskapsrike Terje Skovly, som ga oss en innføring i kildesortering og hvordan RoAF fungerer.

 

På Europatoppen

Teknologien bak sorteringen på RoAF er i all hovedsak norsk, men også etterspurt internasjonalt. Avfallsforedlingsanlegget er det mest moderne i Europa i dag, med mål om å gjenvinne mest mulig og sitte igjen med minst mulig «restavfall». RoAF mottar husholdningsavfall fra store deler av Romerike og noen Follo-kommuner.

 

Avansert anlegg

Etter innføringen viste Skovly oss selve sorteringsanlegget – en enorm sammenkobling av sensitive og kraftige maskiner. Det topp moderne anlegget skiller mellom 5 ulike plasttyper, og de ulike avfallstypene skilles fra hverandre ved hjelp av lufttrykk, magneter, fargeavlesning og tromler.

«Visste du at vi nordmenn forbruker 23-25 kg plastemballasje pr innbygger pr år (i husholdningen)?»

 

Utfordrende plastavfall

RoAF anslår at det årlig går plastflasker til en panteverdi av 5 millioner kroner gjennom anlegget deres. Glass og metall er de avfallsgruppene det foreløpig «slurves» mest med i sorteringen hjemme.

«For hver kilo plastemballasje som gjenvinnes reduseres CO2 utslippene med 1,5 – 2,5 kg (avhengig av plasttype og energikilde). Noe å tenke på…»

 Nødvendigheten av plastsortering kommer av de ulike kjemiske sammensetningene, som skal brytes ned gjennom ulike prosesser. Dette gjør f. eks vinylfolien vår bransje bruker utfordrende, som består av plast, silikon, limstoff og papir i ett og samme produkt. Skovly fortalte at mye av det sorterte materialet sendes til ulike gjenvinningsanlegg i Europa, mens matavfallet omdannes til biogass og biogjødsel på anlegg i Norge.

På tross av hypermoderne sorteringsmaskiner og anlegg understreket Skovly at det fortsatt er vi mennesker som har den viktigste jobben.

Besøket hos RoAF miljøpark var lærerikt og svært interessant, og én ting er sikkert – det nytter å kildesortere!

 

Visste du også at…

  • For hver kilo plast som gjenvinnes sparer vi to kilo olje og uttak av ikke-fornybare ressurser reduseres. Materialgjenvunnet plastemballasje kan brukes i produksjon av kontorstoler, leker, isskraper, fleecegensere, bruskasser, lamper, kontormaskiner med mer.
  • Bruksområdene for resirkulert plast blir stadig flere. Mange av avfallsposene vi bruker daglig er bl.a. laget av resirkulert plast.
  • Total energibesparelse ved materialgjenvinning er 13,2 kwh pr innsamlet kg plastemballasje.

 

Gullskiltet

Foreningen synes det er på høy tid at profileringsdesign får sin egen utmerkelse, som anerkjenner håndverket i faget vårt. Der reklamebransjen har både blyanter og fisker i gull, får skiltbransjen omsider sitt – du gjettet det – Gullskilt! 

Selve prisutdelingen er planlagt å skje på neste årsmøte, som går av stabelen i april 2018. I konkurransens første år gjør vi det enkelt, og inviterer i utgangspunktet alle inn i Åpen Klasse. Den omfatter alle typer prosjekter; fasadeskilt, bildekor, interiør og så videre. Det eneste kriteriet som stilles er at dette er din/deres bedrifts originalarbeid fra A-Å.


Alle medlemmer er velkomne til å delta, som foregår på følgende vis: 

Du eller noen i din bedrift har utarbeidet og levert (et) prosjekt(er) dere er spesielt fornøyd med, for eksempel på grunn av veldig godt design, særlig godt håndverk eller oppsiktsvekkende løsning(er). Dette dokumenteres med bilder, og en beskrivelse av prosessen eller løsningen.

Dette sendes på mail til juryen, som vil bruke all sin teft, kompetanse og erfaring i vurderingen av de innsendte bidragene. Bidrag sendes til gullskiltet@sdforeningen.no

 

Juryen består av:

 Tor Vegard Døhlen
Profileringsdesigner, meget kompetent skiltmaker på alle områder. Over gjennomsnittet dyktig designer, produserer print og folie, monterer folie (også wrapping) og monterer mekanisk.

 

Emil Westly Keiseraas
Ansatt i NTNU- Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.  Jobber under fellesadministrasjonen, Kommunikasjonsavdelingen med hovedoppgaver skilt/veifinning. Har lang fartstid i skilt-/dekorbransjen og har jobbet innen de fleste områdene bransjen har å tilby. Har jobbet aktivt med teori og praktisk skilting under kategorien veifinning.

 

Per Tore Hellne
Han er en mann med mange kvaliteter innen mange felt. Mest nærliggende for oss er hans kunnskap om detaljhandelen. Har drevet Joker-butikk i mange år og vært (er) foredragsholder for Kjøpmannshuset/NorgesGruppen. Han har et øye for detaljer og er genuint interessert i alt som kan fremme et salg i form av forskjellige visuelle uttrykk.

 

Per Haugen
Skiltmaker, omtalt som en skiltmaker av den gode gamle skolen.  Altså en som kan alt, er opptatt av kvalitet og tenker nytt!

 

Let the games begin!!