Bli med å utvikle læreplanen til våre lærlinger!

Ønsker du å påvirke fag og tema i utdanningen, og legge det gode grunnlaget for å få inn lærlinger som er bedre rustet enn i dag? Nå har du muligheten!

Utdanningsdirektoratet har fått i oppdrag av Kunnskapsdepartementet (KD) å gjennomføre endringene i tilbudsstrukturen på yrkesfaglige utdanningsprogram. Dette innebærer blant annet å oppdatere innholdet i dagens læreplaner og utvikle læreplaner for nye fag. Vi er derfor invitert med i en arbeidsgruppe for linjen vi ligger under på VGS (Interiør og utstillingsdesign).

Denne gruppen skal vurdere hvordan linjen fungerer og ivaretar vårt fag – viktig arbeid, med andre ord!

Robert Gabrielsen, som er prøvenemndsmedlem i Akershus, har tatt på seg ansvaret for å representere vår bransje så langt, men nå trenger han deres bidrag. Emil Keiseraas fra NTNU stiller i ny arbeidsgruppe, men vi som er aktive i bransjen må også med! Dette er en gylden mulighet, og vi trenger to engasjerte personer til.

Læreplanarbeidet skal følge gjeldende avtaler og retningslinjer, inkludert nye retningslinjene for utforming av læreplaner for fag.

Utdanningsdirektoratet utarbeider et mandat til hver læreplangruppe som bygger på oppdraget om sentralt innhold i lærefagene/yrkeskompetansefagene, og eksempler knyttet til innholdet i retningslinjene for utforming av læreplaner, eventuelle andre føringer fra de faglige rådene og målene for arbeidet med læreplanene.

Målet med de nye læreplanene er at de skal:

• være fremtidsrettet og relevante for elever, lærlinger og for arbeidslivets behov
• ivareta innholdet i overordnet del av læreplanverket
• være et godt arbeidsverktøy for både skoler og arbeidsliv
• digitaliseres for å bli mer brukervennlige
• legge til rette for tydelig progresjon mellom Vg1, Vg2 og Vg3
• legge til rette for lokal tilpasning og handlingsrom
• sikre sammenheng i læreplanverket for grunnopplæringen.

Interessert? Les mer her eller ta kontakt med oss på post@sdforeningen.no

 

SDF på Worldskills skolekonkurranse i Profileringsdesign

For første gang arrangerte Akershusskolene Worldskills skolekonkurranse i Design og Håndverksfagene Interiør, Utstilling og Profileringsdesign.

– Det er viktig for oss å fronte yrkesutdanningen vi kan tilby i Akershus innen disse viktige yrkesfagene. Vi håper også at en tettere samarbeid mellom bransjene, bransjeforeninger og opplæringen i skole, kan bidra til å styrke kvaliteten på det utdanningstilbudet vi kan gi våre elever, slik at vi sender godt kvalifiserte yrkesutøvere videre ut i bransjene, forteller Vibeke Mørch-Jensen, Kontaktlærer 3INTA Interiør, Design & Håndverk.

 

Konkurransen ble arrangert hos Skedsmo Videregående skole i løpet av 3 timer. SD-foreningen var invitert med som dommere i konkurransen, og Jan Gunnar Fjeldberg fra sign text og Per Even Aaberg fra Jømo stilte som dommere. – Et flott arrangment! Motiverte og flinke elever, virkelig hyggelig å være med på dette. I tillegg er det veldig verdifullt for både foreningen og skolen å styrke båndene vi har, slik at skolene kan spisse undervisningen fremover i henhold til markedets behov for kompetanse.

Dette ble en vennskapelig konkurranse med 4 påmeldte lag.  Alle elevene hadde jobbet hardt med oppgaven sin, og en verdig vinner ble kåret!

IMG_4985 IMG_4988 IMG_4989 IMG_4990 IMG_4992 IMG_4993 IMG_4994 IMG_4995 IMG_4996 IMG_4997 IMG_4998 IMG_5020 IMG_5022 IMG_5026