Jan Gunnar Fjeldberg trer av som daglig leder i SDF

Mangeårig daglig leder i Skilt- og dekorforeningen, Jan Gunnar Fjeldberg, gir seg i stillingen over sommeren 2017.

Da Jan Gunnar trådte inn i jobben i 2010, hadde han allerede i flere år ledet arbeidet med en formalisering av profileringsdesign som fag. I tett samarbeid med utdanningsmyndigheter, og med en god porsjon byråkratisk orienteringsevne, fikk han omsider faget på plass som del av det offentlige utdanningstilbudet. Ved hjelp av iherdig innsats fra engasjerte bransjerepresentanter gikk den aller første kandidaten opp til prøven og kunne motta svennebrev i profileringsdesign i desember 2010.

I årene etterpå har Jan Gunnar drevet mye med informasjonsarbeid mot utdanningskontorer, skoler, potensielle lærlinger og bransjeaktører, for å sikre et solid feste for faget hos alle interessenter. Parallelt med dette ga han seg også i kast med å etablere et mesterbrev, som ble et faktum i 2016. I skrivende stund har 42 kandidater tatt svennebrevet, og en svenn er allerede godt i gang med mesterbrevutdanningen.

På toppen av alt dette har Jan Gunnar, som tittelen tilsier, hatt ansvar for den daglige driften av foreningen og dens arrangementer, tilstedeværelse på messer i inn- og utland, representert foreningens medlemmer overfor offentlige myndigheter og ellers vært et generelt informasjonsknutepunkt for fagrelevante spørsmål til og fra foreningen.

Jan Gunnar har gjort et utrettelig arbeid for SDF og dens medlemmer i disse årene, og når styret nå overtar ansvaret for de tallrike oppgavene han har fulgt opp, er det med visshet om at vi har store sko å fylle.

På vegne av oss alle – tusen takk for innsatsen, Jan Gunnar!