Hvorfor bli medlem av Skilt- og dekorforeningen?

Vårt formål er å være et nav mellom aktørene i skilt- og dekorbransjen, og opptre som en inspirerende, samlende og kunnskapsrik støtteaktør som bidrar til gode vekstvilkår og hever bransjens anseelse. Foreningen skal ivareta medlemmenes interesser innen utvikling av faget, relevant lovgivning og sunne konkurranseforhold.

Hvis foreningen skal ha mulighet til å videreføre arbeidet som er lagt ned de siste 16 årene, er vi avhengig av at dere i bransjen støtter opp om det arbeidet som gjøres. Vi har oppnådd mye siden foreningen ble etablert i 1999, og jobber fortsatt aktivt for å:

 • Kontakt med myndigheter

  Unngå at myndighetene setter for mange og for store begrensinger på bruk av reklame i det offentlige rom

 • Hever kunnskapsnivået

  Heve kunnskapsnivået i bransjen gjennom fagkonferanser og seminarer

 • Ryddige konkurranseforhold

  Bidrar til at vi får renere og ryddigere konkurranseforhold

 • Nettverksmuligheter

  Gi bransjen mulighet til å utvikle nettverket med bransjekollegaer

 • Fagutdannede medarbeidere

  At vi gjennom offentlig utdanning får tilgang til fagutdannede medarbeidere

Vi er en samlet bransjeforening for

 • trykk- og grafisk bransje
 • leverandører til bransjen
 • grafiske designere
 • interiørdesignere
 • arkitekter
 • andre yrkesgrupper innen design
 • lærlinger