I 1981 stoppet Alvøens Papirfabrik AS papirmaskinene for godt etter å ha produsert papir i Alvøen siden år 1797. Samtidig overtok det nystartede firmaet Alvøen 1797 AS rettighetene til Alvøen brevpapir og finpapir. Papiret produseres i dag i Holland etter Alvøen’s resept og krav, og leveres til norske finpapirgrossister og Statens innkjøpsavdelinger. bygge6.jpg (8256 bytes)

I 1982 inngikk Alvøen 1797 AS en produksjons- og distribusjonsavtale med en amerikansk produsent av Ex Libris pregetangsystem, for blindpreg på papir. Prosessen inkluderte gravering av bokstaver på sinkplater, og en Dahlgren datastyrt graveringsmaskin ble anskaffet. Dahlgren maskinene var de aller første graveringsmaskiner som benyttet mikroprosessorer og elektronisk datastyring (1980).

I 1984 ble Alvøen Data AS skilt ut for å selge Dahlgren datastyrte graverings-systemer i Skandinavia til gravører og andre skiltprodusenter. Selskapet ble videreutviklet til å levere alt nødvendig utstyr og materialer til skiltleverandører som graveringslaminater, folieskjæremaskiner, design og skannerprogramvare osv. I de senere år har CO2 lasergraveringsmaskiner blitt inkludert, og fresemaskiner er installert til også andre bransjer som trebearbeiding, modellbygging, plastbearbeiding o.l.

I 1996 ble Alvøen Data AS og Alvøen 1797 AS slått sammen til ett selskap: Alvøen AS. I årene 1997-2010 har omsetningen økt fra ca 18 til 35 mill. fordelt med ca. 95% for maskiner og materialer til skiltbransjen o.l., og rundt 5% for Alvøen finpapir og brevpapir. Frese-og-graveringsmaskiner blir også levert til representanter i Sverige, Danmark og Finland, og dette utgjorde over 20% av salget i 2009.

Frem til utgangen av 2010 har Alvøen AS levert nær 3400 datastyrte graveringsmaskiner og over 350 større freseanlegg i Skandinavia, og er sammen med sine representanter i de tre andre skandinaviske land en ledende maskinleverandør til bransjen.

Adresse 5179 Godvik
Telefon 55506630
E-post hendrik@alvoen.no
www alvoen.no