Om Skilt og dekorforeningen

I 1999 gikk Skilt- og dekorvirksomhetene i Norge sammen og etablerte foreningen Skiltleverandørenes forening (SLF). Det var et behov for å samle bransjen for å arbeide med kompetanse, estetikk og ryddighet. Ett av de viktigste målene foreningen hadde var å få etablert en offentlig utdannelse med svennebrev.

10 år etter at foreningen ble etablert – høsten 2009, ble det mulig å melde seg opp til svenneprøven for yrkesaktive (praksiskandidater) og det ble mulig for elever i videregående skole å velge profileringsdesign som fag – den moderne tids skiltmaker. I dag arbeider foreningen med en rekke områder for å bedre rammebetingelsene og for å utvikle faget.

Foreningen endret navn til Skilt- og dekorforeningen (SDF) i 2004.

Foreningens formål

Foreningens formål er å ivareta medlemmenes interesser i den offentlige debatt og heve bransjens anseelse. Foreningen skal arbeide for utvikling av faget, herunder opplæring og tilrettelegging av rammevilkår som gir bransjen vekstvilkår. Foreningen skal arbeide for sunne, renslige konkurranseforhold og metoder.

Alle skilt og dekorvirksomheter med mer enn 2 års fartstid og leverandører til bransjen kan søke om medlemskap.

Kompetanse

Skilt og dekorforeningen jobber aktivt for å heve kompetansen i bransjen. Vi samarbeider med myndighetene for å heve fagutdanning og kursing opp på et godt internasjonalt nivå.

Estetikk

Skilt og dekor er en viktig estetisk utsmykning. De skal fange opp virksomhetens sjel, og samtidig smelte sammen med omgivelsene. Skilt og dekorforeningen arbeider med å utvikle forståelsen for estetikk i bransjen.

Ryddighet

Skilt og dekorforeningen fremmer et godt samarbeid med lokale myndigheter for oppsetting av skilt og dekor. Bransjen må følge gjeldene søknadsregler, og myndighetene må gi en rask og ryddig behandling.