Spørreundersøkelse ang. sammenslåingen av SDF og FESPA

I anledning Årskonferansen 20. – 21. april og foreningens framtid, skal vi ha en diskusjon på konferansen ang. sammenslåingen av SDF og FESPA.

Vi ønsker å ha et godt grunnlag før diskusjonen og hadde i den anledning satt pris på om du kunne svart på en undersøkelse. Undersøkelsen vil ta mellom 2-5 minutter.

Ta undersøkelsen her

Ikke meldt deg på Årskonferansen 2018 enda?  Se info og meld deg på her!