Utdanning

Utdanning

I bransjer hvor det er lett å etablere seg uten formell fagutdanning og dokumenterbar kompetanse, er det stor forskjell på aktørene. Noen er dyktigere enn andre – og kundenes opplevelse av bedriftenes kunnskaper kan være varierende. På sikt er det alltid de beste som vinner kunden, og samtidig får nok betalt, som vil overleve i markedet.

Skilt og dekorbransjen er preget av mange små selskaper. Mange er mer opptatt av å konkurrere på pris enn å ivareta kundens behov for gode kommunikasjonsløsninger. Ofte er nok ikke dette bevisst, men et resultat av manglende kunnskap om sentrale fagområder.

I gjennom utallige undersøkelser er det bevist at kundene er mest opptatt av at leverandøren er i stand til å forstå behovet og å kunne presentere gode kommunikasjonsløsninger. Har kunden tillit til den løsningen som presenteres, så er pris underordnet.

I tillegg forventer samfunnet at aktører som setter sitt preg på det offentlige rom, gjør dette innenfor etiske og profesjonelle former.

Kompetanse handler også om hvordan ting kan gjøres mer rasjonelt og lønnsomt, både når det gjelder produksjonssystemer, materialvalg, administrasjon, økonomistyring, markedsføring og salg. For ikke å glemme hvor mye tid og kostnader som kan spares med kompetanse om lover, forskrifter, søknader og godkjenninger.

Offentlige krav

Gjennom Bygningsloven og kommunale skiltvedtekter stilles det stadig strengere krav til skilt og dekorbransjen når det gjelder innfestingsteknikk for skilt som skal monteres på en bygningsfasade, et tak eller stå som et frittstående skilt.

I tillegg har de fleste kommunale skiltvedtekter klare krav til den estetiske utformingen i forhold til stedets arkitektur.

I forbindelse med oppsett av skilt og i en del tilfeller også dekorering av butikkvinduer kreves det byggemelding. For å kunne være ansvarlig søker og utførende i denne forbindelse må man i dag ha relevant fagutdannelse med svennebrev.

Muligheter til å dokumentere egen kompetanse og å ta utdannelse

På 70-tallet var det mulig å utdanne seg til skiltmaler med svennebrev. På 80 og 90-tallet fantes utdanning innenfor dekoratørfaget, men uten fag eller svennebrev. Det vil si at det har vært mange år siden det var mulig å utdanne seg i faget i tillegg til at det i dag stilles helt andre krav til aktørene i skilt og dekorbransjen enn det gjorde for 30 år siden.

Gjennom skilt og dekorforeningen finne nå flere muligheter til både å øke kompetansen, dokumentere den kompetansen en har gjennom å ta svenneprøven i profileringgsdesignfaget og til å utdanne seg gjennom videregående skole til Profileringsdesigner med svennebrev.

Profileringsdesigneren er den moderne tids skiltmaker eller den enda eldre skiltmaleren.

Svennebrev i profileringsdesign – yrkestittel profileringsdesigner

Skilt og dekorforeningen har gjennom de siste 3 årene arbeidet med å få etablert en offentlig utdanning med svennebrev for skilt og dekorbransjen.

Faget ble godkjent av Kunnskapsdepartementet den 11.02.2008. Læreplanen for faget ble godkjent av Utdanningsdirektoratet den 19. november 2008, gjeldende fra den 1. august 2009.

Kurs og litteratur

For lærlinger

Kurs og litteratur