Velkommen!

Fra høsten 2010 kunne elever i videregående skole få tilbud om læreplass i en medlemsbedrift gjennom Skilt- og dekorforeningen.

Elever som kan søke er elever fra VG2: Interiør og utstillingsdesign.

Profileringsdesignfaget består av to hovedområder:

– Idéutvikling
– Produksjon og montering

Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon

Skilt og dekorforeningen har inngått en samarbeidsavtale med Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon. Opplæringssenteret tilbyr en rekke tjenester og kurs relatert til lærlinger og praksiskandidater  i profileringsdesign.

Læreplaner