Lærlinger fra videregående

Fra høsten 2010 kunne elever i videregående skole få tilbud om læreplass i en skilt- og dekorvirksomhet gjennom foreningen.

Elever som kan søke er elever fra VG2: Interiør og utstillingsdesign.

Profileringsdesignfaget består av to hovedområder:

– Idéutvikling
– Produksjon og montering