Vellykket miljøekskursjon til ROAF Miljøpark

19. oktober var vi på omvisning til RoAF Miljøpark på Skedsmo. Her ble vi møtt av den utrolig engasjerte og kunnskapsrike Terje Skovly, som ga oss en innføring i kildesortering og hvordan RoAF fungerer.

 

På Europatoppen

Teknologien bak sorteringen på RoAF er i all hovedsak norsk, men også etterspurt internasjonalt. Avfallsforedlingsanlegget er det mest moderne i Europa i dag, med mål om å gjenvinne mest mulig og sitte igjen med minst mulig «restavfall». RoAF mottar husholdningsavfall fra store deler av Romerike og noen Follo-kommuner.

 

Avansert anlegg

Etter innføringen viste Skovly oss selve sorteringsanlegget – en enorm sammenkobling av sensitive og kraftige maskiner. Det topp moderne anlegget skiller mellom 5 ulike plasttyper, og de ulike avfallstypene skilles fra hverandre ved hjelp av lufttrykk, magneter, fargeavlesning og tromler.

«Visste du at vi nordmenn forbruker 23-25 kg plastemballasje pr innbygger pr år (i husholdningen)?»

 

Utfordrende plastavfall

RoAF anslår at det årlig går plastflasker til en panteverdi av 5 millioner kroner gjennom anlegget deres. Glass og metall er de avfallsgruppene det foreløpig «slurves» mest med i sorteringen hjemme.

«For hver kilo plastemballasje som gjenvinnes reduseres CO2 utslippene med 1,5 – 2,5 kg (avhengig av plasttype og energikilde). Noe å tenke på…»

 Nødvendigheten av plastsortering kommer av de ulike kjemiske sammensetningene, som skal brytes ned gjennom ulike prosesser. Dette gjør f. eks vinylfolien vår bransje bruker utfordrende, som består av plast, silikon, limstoff og papir i ett og samme produkt. Skovly fortalte at mye av det sorterte materialet sendes til ulike gjenvinningsanlegg i Europa, mens matavfallet omdannes til biogass og biogjødsel på anlegg i Norge.

På tross av hypermoderne sorteringsmaskiner og anlegg understreket Skovly at det fortsatt er vi mennesker som har den viktigste jobben.

Besøket hos RoAF miljøpark var lærerikt og svært interessant, og én ting er sikkert – det nytter å kildesortere!

 

Visste du også at…

  • For hver kilo plast som gjenvinnes sparer vi to kilo olje og uttak av ikke-fornybare ressurser reduseres. Materialgjenvunnet plastemballasje kan brukes i produksjon av kontorstoler, leker, isskraper, fleecegensere, bruskasser, lamper, kontormaskiner med mer.
  • Bruksområdene for resirkulert plast blir stadig flere. Mange av avfallsposene vi bruker daglig er bl.a. laget av resirkulert plast.
  • Total energibesparelse ved materialgjenvinning er 13,2 kwh pr innsamlet kg plastemballasje.