Ny vind i seilene for SDF!

Det var en engasjert generalforsamling som møttes på Lysebu for å diskutere foreningens framtid. Konklusjonen på debatten var klar og tydelig – foreningen er moden for et taktskifte! Et svært motivert styre gleder seg til å ta utfordringen.

 

Takk til alle som kom på årsmøtet og bidro med ærlige betraktninger om Skilt- og dekorforeningens betydning for dere, nå og i framtida. Og takk for tilliten dere viste oss i styret ved å velge oss inn, vi håper vi kan vise oss den verdig!

Vi hadde vårt første styremøte 26.april, og her manglet det hverken på engasjement eller innsatsvilje! Det viktigste punktet på agendaen var valg og prioritering av aktiviteter for 2017/2018, og på bakgrunn av mandatet fra generalforsamlingen har styret gjort sitt beste for å sette sammen en plan som kan inspirere og gavne så mange som mulig, både på kort og lang sikt.

Den antagelig største endringen for medlemmene er at vi kommer til å invitere/»tvinge» dere til å jobbe sammen med oss, først og fremst gjennom deltagelse i utvalg og komiteer. Blant annet vil vi opprette arrangementskomité, kursutvalg og jurykomité, men mer om det senere.

Først litt om aktivitetene vi har valgt å konsentrere oss om:

  • Årsmøtet 2018

Vi ønsker oss mer interaksjon mellom deltagerne, og mer tid til både mingling og fagprat. Tidligere erfaringer tilsier at det er en enkel gjeng å engasjere i både diskusjon og debatt, og det vil vi ha mer av. Det er spennende og nyttig med litt temperatur, og vi har utrolig mye å lære av hverandre til enhver tid. Derfor er tanken å gi mer rom til utveksling, og redusere på de rene foredragene.

Vi er også litt nysgjerrig på om det er mulig å kombinere årsmøtet med et utenlandsbesøk, fortrinnsvis til en lokasjon der vi også kan besøke en produsent til bransjen. Men dette er ting som arrangementskomiteen skal få se nærmere på.

  • Gullskiltet – bransjens egen prisutdeling

Styret fikk et klart inntrykk av at dette er noe medlemmene ønsker å få til, og det er vi helt enig i! Det er helt på sin plass at også skiltbransjen lærer å feire sin egen kreativitet og kompetanse. I skrivende stund har styret spioner på plass på Fespa for å hente inspirasjon til hvordan vi kan tilrettelegge en slik konkurranse og prisutdeling.

Kan det hende at første oppgave blir å utforme logo og «pokal»? Og hvem skal egentlig sitte i juryen?
Dette, og mer, skal diskuteres når eventutvalget samles!

  • Informasjon og -flyt

Vi skal prioritere å få ferdigstilt hjemmesidene med informasjon og linker til medlems- og lærebedrifter. Vi skal dessuten sørge for å få på plass mer relevant informasjon om utdanning og/eller linker til dette, og saker/linker som berører bransjen generelt. Håper et at SDFs hjemmesider skal kunne fungere nærmest som et oppslagsverk for vår bransje!

Nyhetsbrev skal ut minimum en gang i måneden, og vi oppfordrer alle til å melde alle sine ansatte på mailinglisten, så daglig leder slipper å huske på å videresende disse hver gang. Husk: det er mye bransjerelevant stoff som kan appellere til flere i bedriften din!

Styret vil sende ut en liten rapport etter hvert møte, for å oppdatere dere på hva vi jobber med til enhver tid. Vi blir også glad for innspill fra dere på saker dere ønsker at styret skal diskutere eller undersøke nærmere.

Vi vil lage en Wikipediaartikkel om SDF og profileringsdesignfaget.  Kan rørleggerne gjøre det, så kan vi!

  • Fagkurs

Vi vil bringe tilbake kursserien som gikk på tidlig 2000-tall.
Et kursutvalg, bestående av foreningsmedlemmer, vil få ansvaret for å lage forslag til organisering av kurs, analysere kostnadsbildet, sjekke eventuelle støtteordninger med mer. Vi har allerede klart å samle veldig mye av det gamle kursmateriellet, så her er mye grunnarbeid allerede gjort!

  • Miljøprosjektet

Prosjektet er to-sidig:

  1. behandling/destruksjon/gjenvinning av materiale som inneholder miljøgifter og produserer giftige avgasser i en forbrenningsprosess eller ellers ikke er biologisk nedbrytbart.
  2. Sertifiseringer – Grønt Punkt og Miljøfyrtårn. System, kostnader, gevinst og løsninger.

Motivasjonen er å finne løsninger som gjør det attraktivt for vår bransje å ha miljøfokus, både i et lokalt og globalt samfunnsperspektiv, som konkurransefortrinn, og/eller på annen måte forretningsmessig fordelaktig.

Arbeidet vil til å begynne med hovedsakelig bestå av kartlegging av eksisterende løsninger, befaringer hos gjenvinningsanlegg og møter/kurs med sertifiseringsorganer. Ansvaret for dette vil først og fremst ligge hos styret, men også her ønsker vi alle innspill velkommen.

Høstmøte 2017 utgår til fordel for de ovennevnte aktivitetene.

 

Styret har sitt neste møte 14.06. Vi blir utrolig glad for tilbakemeldinger fra dere, enten det gjelder disse aktivitetene eller andre ting. Vi gleder oss enormt til å jobbe for og sammen med dere framover!

Med vennlig hilsen styret i SDF; Anne-Lise, Stein Ove, Jarle og Vibeke